สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ห้ามสตรีร่วมชุมนุมทางศาสนา ผู้ชายจะพูดแทนพวกเขา Taliban . กล่าว 

ห้ามสตรีร่วมชุมนุมทางศาสนา ผู้ชายจะพูดแทนพวกเขา Taliban . กล่าว 

ก่อนการประชุมใหญ่ของกลุ่มตอลิบาน รองนายกรัฐมนตรีตอลิบาน เมาลาวี อับดุล ซาลาม ฮานาฟี รองนายกรัฐมนตรีตาลีบัน ประกาศเมื่อวันพุธว่าการประชุมจะจัดโดยผู้หญิงไม่มีส่วนร่วม Khaama Press รายงานว่า  นักวิชาการด้านศาสนา ผู้เฒ่าเผ่า ปัญญาชน บุคคลทรงอิทธิพล...

Continue reading...